Embryon Atelier este un proiect cultural, care își propune să abordeze design-ul dintr-o perspectivă focalizată pe om. În viziunea noastră, utilizatorul de spațiu deține responsabilitatea deosebită de a crea și întreține un mediu natural armonios, și totodată împlinește un rol cheie în viața comunității, generând implicit în jurul său crearea unor „locuri culturale” valoroase. Locuirea confortabilă a unor astfel de „locuri” reprezintă obiectivul echipei noastre. În acest scop, activitatea Embryon Atelier se orientează pe trei direcții prioritare: educație, cercetare, proiectare.

Embryon Atelier are ca obiecte principale de activitate servicii de proiectare de arhitectură, design, urbanism. Echipa noastră are în componenţă specialişti ai căror obiective sunt: calitatea şi confortul spaţiilor proiectate, protecția patrimoniului, promovarea sustenabilităţii şi a soluţiilor performante de economie de energie, gestionarea echilibrului costuri - calitate a intervențiilor, îmbunătăţirea calităţii arhitecturii prin soluţii durabile şi încadrarea armonioasă în contextul înconjurător arhitectural respectiv cel natural.

Fulvio Rolando

Arhitect

Ștefan Ciprian Turturică

Arhitect stagiar

Ștefan Constantinescu

Arhitect stagiar