Conferinta Designing Archaeology

DESIGNING THE ARCHAEOLOGY Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 23.05.2011 - București, România Organizatori: Prof. dr. arh. Hanna Derer Prof. dr. arh. Rodica Crișan Dr. arh. Oana Diaconescu Dr. arh. Daniel N. Armenciu

Conferinta Savaliada

SAVALIADA - CONVERSIE SUSTENABILĂ Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 10.04.2013 - București, România Organizatori: Fundația Sfântul Sava, Buzău Dr. arh. Oana Diaconescu Dr. arh. Daniel N. Armenciu

Conferinta Equal Design

EQUAL DESIGN - ARHITECTURA PENTRU TOȚI Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 08.12.2014 - București, România https://www.uauim.ro/evenimente/equal-design-2014/ Organizatori: Dr. arh. Oana Diaconescu Dr. arh. Daniel N. Armenciu

10PremioPiranesi

10 PREMIO PIRANESI 2007-2017 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 08.12.2014 - București, România https://www.uauim.ro/evenimente/piranesi-10-ani/ Organizatori: Dr. arh. Oana Diaconescu Dr. arh. Daniel N. Armenciu

O conferinta sustenabila

Sub-Sol Palatul Știrbei, Calea Victoriei 107 08.06.2012 - București, România Autor: Dr. Arh. Daniel N. Armenciu Titlul lucrării: O conferință sustenabilă

EnergiaTRansylvaniae

ENERGIA TRANSYLVANIAE - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR, WIND AND BIOENERGY Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie 14.05.2011 - Cluj, România Autor: Dr. Arh. Daniel N. Armenciu Titlul lucrării: The Traditional bioclimatic architecture in the Romanian geographic and climatic context

Equal Design

EQUAL DESIGN - ARHITECTURA PENTRU TOȚI Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 08.12.2014 - București, România https://www.uauim.ro/evenimente/equal-design-2014/ Autor: Dr. arh. Oana Diaconescu Dr. arh. Daniel N. Armenciu Titlul lucrării: Integrare și experiment prin design universal

Ateliere2016

ATELIERELE DE LA SIBIU 2016 - CĂRĂMIDA, MEREU REINVENTATĂ Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 11/12.06.2016 - Sibiu, România http://atelierele-sibiu.info/ Autor: Dr. Arh. Oana Diaconescu Titlul lucrării: Roma subterană. Orașul de cărămidă…

Ateliere2016

ATELIERELE DE LA SIBIU 2016 - CĂRĂMIDA, MEREU REINVENTATĂ Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 11/12.06.2016 - Sibiu, România http://atelierele-sibiu.info/ Autor: Dr. Arh. Daniel N. Armenciu Titlul lucrării: Un discurs ecologic asupra cărămizii reinventate

Ateliere2017

ATELIERELE DE LA SIBIU 2017 – O PERSPECTIVĂ ATEMPORALĂ ASUPRA LEMNULUI Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 10/11.06.2017 - Sibiu, România http://atelierele-sibiu.info/ Autor: Dr. arh. Oana Diaconescu Titlul lucrării: Scara arhitecturii din lemn - modalități de rememorare

Ateliere2017

ATELIERELE DE LA SIBIU 2017 – O PERSPECTIVĂ ATEMPORALĂ ASUPRA LEMNULUI Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 10/11.06.2017 - Sibiu, România http://atelierele-sibiu.info/ Autor: Dr. arh. Daniel N. Armenciu Titlul lucrării: Itinerar: arhitecturi din lemn adaptate bioclimatic