IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE – George Georgescu 37-39

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE – George Georgescu 37-39

Client privat
Locuire colectivă
Data: 2012 –  2014

Autori:
arh. Oana Diaconescu
arh. Daniel N. Armenciu

Colaboratori externi:
Proiect de rezistență – S.C. ALTFEL CONSTRUCT S.R.L.
stud. arh. Diana Neamțu

Suprafața proiectată:
2095,66 mp

Ansamblul rezidenţial “George Georgescu 37-39” este amplasat în zona centrală a capitalei,  la o distanţă de numai 700 de metri faţă de Piaţa Unirii. Acesta este compus din două corpuri de clădire dispuse pe aliniamentul străzilor George Georgescu şi Poiana Florilor, lăsând loc unui amplu spaţiu interior, privat, care induce un plus de intimitate în raport cu oraşul. Cele 34 de apartamente se dezvoltă în jurul unor curţi de lumină care asigură un confort ambiental suplimentar, iluminarea naturală a casei scării, precum şi ventilaţia naturală a băilor şi spaţiilor de zi, sporind astfel calitatea microclimatului interior.

Unităţile de locuit sunt utilate astfel încât să respecte normele cu privire la siguranţa în exploatare, accesibilitate, eficienţă termică şi iluminare. Pentru fiecare apartament  s-au prevăzut unul, respectiv două balcoane, cele de la ultimul etaj beneficiind de ample terase. Finisajele interioare sunt alese astfel încât să corespundă diversităţii condiţiilor de confort impuse de programul locuirii.