ÎNVELIȘUL VIU

ÎNVELIȘUL VIU

Concurs internațional
Prototip locuință individuală
Data: 2011

Autori:
arh. Oana Diaconescu
arh. Daniel N. Armenciu
arh. Fulvio Rolando

Suprafața proiectată:
56,25 mp

Proiectul propune realizare unei locuințe prototip, care să corespundă unei abordări sustenabile. S-a ținut cont de variabilele integrării compatibile ecologic, cultural-peisagere, sociale și cu un nivel mediu de investiție. Întregul scenariu se desfășoară în jurul conceptului definit  „Învelișul viu”. Acesta este astfel interpretat încât să imprime programului de locuire o sumă de valori sociale. Viața familială se construiește în jurul căminului, sugerând folosirea spațiilor  interioare și exterioare, nu doar prin tratarea arhitectural-spațială ci și prin calitatea activităților pe care le implică. Utilizarea spațiului exterior se extinde atât la nivelul terasei sudice și a zonelor din imediata vecinătate a construcției, cât și pe acoperișul acesteia, unde este sistematizată o grădină. Astfel, suprafața construită la sol este recuperată prin terasa superioară, sporind nivelul de confort ambiental și gradul de termoizolare a anvelopantei.

Accesul pe acoperiș se realizează prin intermediul unei scări exterioare, inspirate volumetric din arhitectura românească din diverse regiuni ale țării (de la culele oltenești, arhitectura brâncovenească, bastioanele medievale și conacele ardelenești, până la cetățile de apărare din Moldova). Se conferă astfel un sens cultural ce susține integrarea arhitecturală pe diverse situri, pornind de la conceptul de „înveliș viu”. Acesta se poate materializa printr-o largă varietate de finisare a paramentului exterior. Spațiile interioare se desfășoară în jurul unui luminator, cu rol de control ambiental, conceput după principiile de integrare bioclimatică. Este speculat efectul de seră, gestionând în mod pasiv iluminarea naturală, ventilația și climatizarea. Aici, prin introducerea unei zone plantate, se dorește creșterea nivelului de confort vizual și controlul umidității. Proiectul propus dorește să schimbe paradigma locuirii, reintegrând valențele tradiționale ale acesteia, interpretate în contextul contemporaneității.