LOCUINȚĂ BIOCLIMATICĂ

LOCUINȚĂ BIOCLIMATICĂ

Apel de idei ‘Casa Bioclimatică Alumil’ și workshop nZEB

Prototip locuință individuală
Data: 2021
Autori:
arh. Oana Diaconescu
arh. Daniel N. Armenciu
Coautori:
arh. Ovidiu Rusu
arh. Horia Pasa
stud. arh. Crina A. Stanciu
stud. arh. Ovidiu Dobre
Suprafața proiectată:
300 mp

Conceptul proiectului se dezvoltă pornind de la două prisme cu baza pătrată, de dimensiuni diferite, care se întrepătrund pe direcția diagonalelor, generând zone cu particularități diferite. Astfel, volumul dominant adăpostește locuința propriu-zisă, iar cel mai mic devine aparat de intrare. Orientarea compoziției generale devine o „declarație de intenție” a soluției propuse, întrucât atât locuința propriu-zisă cât și amenajarea curții sau a grădinii se poziționează cardinal, pe axa nord-sud. Deși lotizarea din zonă se raportează la malul lacului, această alegere se supune unor reguli deloc întâmplătoare, din dorința de a activa potențialul bioclimatic al terenului.

Astfel, se pot identifica anumite alegeri de configurație spațială, ce se regăsesc atât în interiorul cât și în exteriorul locuinței, precum: zonificarea funcțională în raport cu dinamica soarelui, din intenția de a respecta ritmul circadian al omului și a beneficia în mod pasiv de energia solară; deschiderea vitrată amplă înspre sud pentru aport solar direct; protecție solară pasivă pe fațadele sud și vest prin configurarea acoperișului sau a plantațiilor înalte; compactitatea volumului înspre latura nordică, pentru a reduce pierderile de căldură. Acoperișul clădirii nu este doar un simbol al adăpostului, ci devine un adevărat organism viu, pe care se regăsesc plante adaptate climatului local, dar și dispozitive menite să producă energie (eoliană, fotovoltaică). Aici, ca o marcare verticală a intersecției celor două corpuri geometrice, se regăsește un luminator menit să faciliteze nu doar accesul luminii naturale, ci și ventilația naturală.