SAXONIAN MUSEUM – DEALU FRUMOS

SAXONIAN MUSEUM – DEALU FRUMOS

Studiu
Muzeu / Expunere / Restaurare
Data: 2009
Autori:
arh. Oana Diaconescu
arh. Daniel N. Armenciu

Peisajul rural al localității Dealul Frumos (Schonberg) este dominat de prezența bisericii fortificate, sediu al Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară coordonat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Proiectul, un studiu pentru lucrarea de dizertație la Masterul itinerant organizat de Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia din Roma, propune o intervenție de restaurare și transformare a obiectivului în Muzeul Sașilor din Valea Hârtibaciului.

Intervenția se rezumă la inserții arhitecturale minimale, dar care valorifică acele calități pe care le deține monumentul, prin evocarea etapelor istorice, a coerenței și scării spațiului original, scoțând în evidență civilizația săsească.